Etusivu Kylät palvelee Kylillä tapahtuu Historia Yhteystiedot 
YhdistystoimintaKurssit / jokaiselle jotakinTeuron kesätapahtumatKuukausitiedotteetTapahtumakalenteri  

päivitetty 23.5.2018

PEHKIJÄRVI YHDISTYS
Yhdistys on perustettu kesällä 2002 (27.8.2002) ja sen tarkoituksena on vesiensuojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen Tammelan Pehkijärven ympäristössä.
 

 

Pehkijärvi yhdistys ry

 

Vuosikokous

 

 

Pehkijärvi yhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina kesäkuun 30 päivänä 2018 klo 13.00 Teuron koululla.

 

 

 

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
    pöytäkirjantarkastajaa     tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
    lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
    hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. vahvistetaan vuodelle 2018 toimintasuunnitelma, talousarvio, sekä
    liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 

10. Muut mahdolliset asiat

 

 Tervetuloa

 

 Pehkijärvi yhdistyksen hallitus
Pehkijärvi yhdistys ry
.

 

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2017

 

 

Yhdistyksen viidentenätoista varsinaisena toimintavuotena 2017 hallituksen toimesta seurattiin vuonna 2016 valmistuneen pohjapadon toimintaa. Syyskauden runsaat sademäärät ylittivät vuosittaisen normaalin sademäärän reilusti. Leveän pohjapadon virtaaman ansiosta Pehkijärven vedenpinnan taso ei noussut tulvatason saakka.  Pehkijärven vedenpintaa tarkkaillaan kolmen vuoden ajan ja arvioidaan sen perusteella padon toimivuus vedenpinnan tason säätelyssä verrattuna luvassa määrättyyn tasoon. Mikäli poikkeamat eroavat olennaisesti luvassa määrätystä tasosta, tullaan padon korkeutta säätämään uudelleen.

 

Kunnostussuunnitelmaan sisältyvän Teuronjoen suun auki ruoppaamiseksi järjestettiin tarjouskilpailu ja tarjouspyynnöt lähetettiin 10-urakoitsijalle 14.09.2017 sähköpostitse. Määräpäivään mennessä 15.10.2017 tuli kaksi tarjousta.  Lopen Maa ja Vesirakenne Oy:ltä Riihimäeltä saatiin tarjous, joka oli tehty tarjouspyynnön mukaisesti hintaan 23.800 EUR  ALV 0% ja 29.512 EUR  ALV 24%.  Lisäksi tarjouksen teki Matti Hakamäki Oy, Ylönkylästä, tarjous oli tehty tarjouspyynnön mukaisesti hintaan  65.000 EUR  ALV 0%  ja  80.600 EUR  ALV24%.

 

Pehkijärvi yhdistyksen hallitus valitsi Teuronjokisuun ruoppauksen urakoitsijaksi Lopen Maa ja Vesirakenne Oy:n.  Perusteluna hinta ja konekanta, joka on käsityksemme mukaan toimintakykyisempi Teuronjokisuun ruoppaukseen. Mainittakoon, että molemmat tarjoajat lähettivät myös tilaajavastuuraportit ja kumpikin tarjoaja oli täysin hyväksyttäviä yrityksiä toiminnastaan.

 

Varojen keräämiseksi kunnostussuunnitelmaan sisältyvän Teurojoensuun auki ruoppaamiseksi yhdistys järjesti mato-onginta kilpailut 25.7. Tammelassa Loimijoella Papin sillan kohdalla. Ongintakilpailujen tuottona kertyi nettona yht. 641euroa.

 

Pehkijärvi- päivää vietettiin 15.7 ensin niittotalkoiden merkeissä ja sen jälkeen yhteisellä iltapäivän vietolla makkaranpaiston ja mölkyn heiton parissa. Osanottajamäärä tapahtumaan oli vähäinen, joten jatkossa joudutaan arvioimaan tapahtuman tarpeellisuutta siitä aiheutuvien kustannusten johdosta. Lisäksi vesikasvillisuutta niitettiin heinä – elokuun aikana useampana viikonloppuna yleisiltä vesialueilta parin kolmen venekunnan voimin. Natura-alueen niitto hoidettiin ulkopuolisen urakoitsijan avustuksella ja ELY- keskuksen myöntämän rahoituksen turvin.

 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Teuron kylätalolla 3.6 ja esillä olivat yhdistyksen sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat mm. tilinpäätöksen käsittely ja hallituksen valinta.

 

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 3 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä on toiminut Elina Selinheimo, varapuheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä Hannu Liski, muina varsinaisina jäseninä Pentti Jolanki (rahastonhoitaja), Seppo Salo (sihteeri), Pertti Sundqvist, Vilho Vehkajärvi ja Jukka Mansikkaniemi. Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Seija Nurmi, varalla Leo Laurila.

 

Yhdistyksen tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä on 2 589,12 euroa ja taseen loppusumma on 6 000,07 euroa, joka koostuu yhdistyksen pankkitilillä olevista rahavaroista. Yhdistyksellä on 52 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.


 

Pehkijärvi yhdistys ry.

 

Toimintasuunnitelma 1.1. – 31.12.2018

 

Pehkijärven kunnostussuunnitelmaan liittyen käynnistetään Teurojoen suun ruoppaus tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy:n kanssa. Työt on tarkoitus toteuttaa 1.9.2018 jälkeen. Urakan hinta on 23.800 EUR ALV 0% ja 29.512 EUR ALV 24% kanssa. Pehkijärvi yhdistyksen osuus hinnasta on neljäsosa ja yhdistys on kerännyt sitä varten etukäteen rahoitusta jäsenmaksujen ja ongintakilpailujen avulla, joten yhdistyksen rahoitusosuus on kunnossa. Hämeen Ely- keskus on 12.4.2018 tehnyt päätöksen valtion osuuden myöntämisestä hankkeeseen.

 

Mikäli yhdistyksen/rannan omistajat haluavat samalla kertaa ruoppauttaa omia rantojaan Lopen Maa- ja vesirakenne OY:n toimesta, tulisi tästä ilmoittaa Seppo Salolle (050 552 6421)salomet@surffi.net 30.6 2018 mennessä ja samalla tehdä itse ruoppausilmoitus Tammelan kuntaan.

 

Yleisten alueiden niittotalkoisiin ei ole enää viime vuosina saatu rannan asukkaita mukaan ja on valitettavaa, koska järven umpeenkasvu lisääntyy hoitamattomuuden johdosta. Kaikkien järven rannan asukkaiden etu olisi, jos myös yleisiä vesialueita hoidettaisiin omien ranta-alueiden lisäksi. Tämän johdosta kesän kuluessa voidaan järjestää yleisten alueiden niittotalkoita, mikäli rannan asukkaat ilmaisevat halukkuutensa niittojätteen nostoon pois vedestä. Rannanomistajien olisi hyvä keskustella naapureiden kanssa yhteisestä osallistumisesta ja samalla sopia mihin kohtaan rantaa niitto jätteen voi tuoda. Osallistumisesta voi ilmoittaa Seppo Salolle (p. 050 552 6421) salomet@surffi.net  ja samalla sopia ajankohta heinäkuun puolivälin jälkeen, jolloin hän osaa suunnitella niittoaikataulun.  Natura-alueen niittoon pyydetään ulkopuolinen urakoitsija ja tähän haetaan rahoitusta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

 

Rahoituksen keräämiseksi yhdistyksen toimintaa varten järjestetään mato-ongintakilpailut heinäkuussa  torstaina 26.7 klo 18 alkaen Loimijoen rannassa Papinsillan vieressä. Tavarapalkintoja kerätään eri yhteistyötahoilta.

 

Pienpetopyyntiä jatketaan edelleen syksyn ja talven aikana.

 

Vuoden 2018 jäsenmaksuksi esitetään edelleen 30 euroa/jäsen. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.

 

 

Arkisto

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

Vuoden 2011 toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 vuosikertomus

Vuoden 2011 vuosikertomus

Vuoden 2010 vuosikertomus

Hallitus

Elina Selinheimo GSM 040 734 6942 sposti elina.selinheimo@vm.fi
puheenjohtaja

Hannu Liski GSM 044 304 2206
varapuheenjohtaja

Seppo Salo GSM 050 552 6421 sposti salomet@surffi.net
sihteeri

Pentti Jolanki GSM 050 048 2731 sposti pentti.jolanki@surffi.net
talousasiat ja jäsenasiat

Jukka Mansikkaniemi GSM 040  021 5673 sposti jukka8mansikkaniemi@gmail.com
jäsen

Pertti Sundgvist GSM 050 505 0300 sposti pertti.sundqvist@surffi.net
jäsen

Vilho Vehkajärvi GSM 050 360 9332
jäsen

Jäseneksi liittyminen

Yhdityksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdityksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenmaksun suuruus on 30 € toimintavuodessa.
Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun FSOP:n Tammelan konttorin
tilille FI34 5025 1620 0126 56 ja ilmoittamalla samalla osoitteen, sähköposti
ym.yhteystiedot, jotka ovat tärkeitä mm. vuosikokousta koolle kutsuttaessa. 

Toiminta

Lintutorni Niininiemeen Pehkijärven rannalle valmistettiin talkootyönä lintutorni. Maanteitse lintutornille pääsee ajamalla Teurontietä Loukkuhuhdantielle n:o 202, auton voi jättää maatilan pihaan, josta opasteviitta rantaan lintutornille, n. 400 metriä.

Linkkejä

1. Natura 2000-alueiden hoito ja käyttö/Suomen ympäristö No 597 löytyy
nettiosoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33029&lan=fi
2.Kosteikkojen linnuston suojeluarvo/ Suomen ympäristö No 596 löytyy
osoitteesta
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=33043&lan=fi

 

Toimintasuunnitelma 1.1. – 31.12.2014


Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään yleinen informaatiotilaisuus Pehkijärven kunnostushankkeesta ja tilaisuus on avoin kaikille Pehkijärven ympäristön asukkaille. Lisäksi kunnostushankkeesta jaetaan tietoa myös muissa mahdollisissa Tammelan kesätapahtumissa.

 

Kesän kuluessa järjestetään yleisten alueiden niittotalkoita, joissa tarvitaan väkeä niittojätteen keräykseen pois vedestä. Talkoita järjestetään viikonloppuisin aina heinäkuun puolivälistä alkaen seuraavasti 12.7, 19.7 ja 26.7. Mikäli niittojätettä ajautuu rannoille, toivotaan rannan omistajien keräävän ja nostavan jätteen maalle. Niitossa apuna käytetään Seppo Salon rakentamaa niittokonetta. Natura-alueen niittoon pyydetään ulkopuolinen urakoitsija ja tähän haetaan rahoitusta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

 

Rahoituksen keräämiseksi Pehkijärven kunnostusta varten järjestetään mato-ongintakilpailut keskiviikkona 16.7 klo17.30 - 20.30 Loimijoen rannassa Papinsillan vieressä. Tavarapalkintoja kerätään eri yhteistyötahoilta.

 

Heinäkuussa lauantaina 26 päivänä on tarkoitus järjestää kesäpäivän viettotapahtuma ranta-asukkaiden keskuudessa. Tässä yhteydessä järjestetään ensin yleisten alueiden niittotalkoot. Kaikille osallistujille tarjotaan lohisoppaa Selinheimon rannassa ja lisäksi pelataan mölkkypeliä ja kenkopallo-ottelu Etelä-

Pohjoinen.

 

Pienpetopyyntiä jatketaan edelleen syksyn ja talven aikana.

 

Jatketaan edelleen veden korkeustason seurantaa.

 

Vuoden 2014 jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan eli 30 euroa/jäsen. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.

Pehkijärvi yhdistys ry


Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2013


Yhdistyksen yhdentenätoistavarsinaisena toimintavuotena 2013 jatkui Pehkijärven kunnostusluvan käsittely eri oikeusasteissa.

 

Vaasan hallinto-oikeuteen jätettiin maaliskuussa 2012 valitus Etelä- Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, jossa määrättiin maksamaan usealle kiinteistön omistajalle korvauksia veden alle jäävien maa-alueiden osalta. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen valituksesta 28.6.2013. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Pehkijärviyhdistyksen asiakumppaneineen esittämän vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta ja korvauksista luopumisesta (suurimmat korvaukset Koivikko tila 5 180 euroa ja Nokkalevo 16 970 euroa).

 

Hakijat laativat edelleen valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 25.7.2013. Valituksessa esitettiin korvausten maksamisen hylkäämistä, koska Koivikko-kiinteistön kohdalla veden alle jäävä alue on itse kaivettu. Asiaa perusteltiin tontin lohkomistoimituksen yhteydessä v. 1990 laaditulla karttaotteella sekä kiinteistörekisteriotteella, joiden mukaan tontille ei ole merkitty veden alle jäävää aluetta. Lisäksi kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistön kokonaispinta-ala on sama kuin maapinta-ala. Vastaavat asiakirjat oli toimitettu jo Vaasan hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus ei päätöksessään ole perustellut, miksi se on jättänyt huomioonottamatta nämä asiakirjoista ilmenevät seikat. Nokkalevon tontin osalta Suomen Salaojakeskus/Hannu Alatalon aikoinaan laatiman vahingonkorvauslaskelman on todettu perustuvan epäviralliseen yleiskarttaan eikä viralliseen tonttikarttaan. Tämän johdosta veden alle jääväksi pinta-alaksi on saatu 899 m2, kun se kesällä 2013 lasketun tilan viralliseen karttaan perustuen on 224 m2. Tämän perusteella tontille koituva hyöty on suurempi kuin tilalle koituva haitta, eikä korvattavaa vahinkoa enää ole. Hakijat ovat pyytäneet Korkeinta hallinto-oikeutta poistamaan maksettavaksi määrätyn korvaussumman.

 

Korkein hallinto-oikeus lähetti valituskirjeen lausunnoille eri tahoille. Etelä-Suomen aluehallintovirasto esitti omassa lausunnossaan, että valituskirjelmässä esiin tuodut uudet tiedot em. kiinteistöistä on syytä ottaa huomioon ratkaistaessa valitusasiaa. Tammelan kunnan ympäristölautakunta puolestaan totesi, että valitus on aiheellinen ja maksettavaksi esitetyt korvaukset ovat perusteettomia. Koivikko tilan omistajat puolestaan edelleen vaativat maksamaan veden alle jäävien maa-alueiden osalta lain määräämät korvaukset.Pehkijärviyhdistys jätti edelleen 7.11.2013 em. Koivikkotilan osalta vastaselityksen viitaten jo aiemmin esiin tuotuihin seikkoihin, jotka ilmenevät tontin virallisesta karttaotteesta ja kiinteistörekisteriotteesta. Korkeimman hallinto-oikeudenkäsittelyn on arvioitu kestävän noin vuoden verran, joten päätöstä odotetaan vuoden 2014 aikana.

 

Muita tapahtumia: Pehkijärvi- päivää vietettiin20.7 ensin niittotalkoiden merkeissä ja sen jälkeen yhteisellä iltapäivän vietolla lohisopan ja mölkyn heiton parissa. Paikalle oli kokoontunut n. 30 järvenrannan asukasta. Lisäksi vesikasvillisuutta niitettiin heinä – elokuun aikana useampana viikonloppuna yleisiltä vesialueilta. Natura-alueen niiton hoiti ulkopuolinen urakoitsija elokuussa.

 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Teuronkylätalolla 16.6 ja esillä olivat yhdistyksen sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat mm. tilinpäätöksen käsittely ja hallituksen valinta.

 

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 3 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana sekävarsinaisena jäsenenä on toiminut Elina Selinheimo, varapuheenjohtajana sekä varsinaisena jäsenenä Hannu Liski, muina varsinaisina jäseninä Pentti Jolanki (rahastonhoitaja), Seppo Salo (sihteeri), Pertti Sundqvist, Vilho Vehkajärvi ja Jukka Mansikkaniemi. Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Seija Nurmi, HTM ja varalla Leo Laurila.

 

Yhdistyksen tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä on2.625,12euroa, taseen loppusumma on7.645,42euroa ja yhdistyksellä on51 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.  
  
 

Syläntäni lähellä Teuro-Kuuslammi!

Doweb Oy